Woonzorgcentrum binnen

Een belangrijk uitgangspunt in de werking van woonzorgcentrum De Bijster is het leven in groep.
Ervan uitgaande dat personen met dementie nog heel wat kunnen ondernemen als op het juiste moment de juiste prikkel wordt gegeven, zet ons aan om de zorg te organiseren in de collectieve sfeer van een leefgroep.

Samen eten en samen activiteiten doen, maar ook samen rusten in leefgroepverband schept veel meer kansen om zich goed te voelen dan vereenzaming op de individuele kamer.

Dit betekent niet dat het belang van privacy en het gebruik van de kamer wordt onderschat. Individuele noden en door de bewoner uitgesproken wensen zorgen voor een zorg op maat waarvoor het multidisciplinaire team zijn uiterste best doet.