14 jun 2019

In de pers: Woonzorgcentra Cadiz en De Bijster erkend als expertisecentra in jongdementie


Afgelopen weekend maakte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen bekend dat personen met jongdementie in 23 woonzorgcentra kunnen rekenen op een korting op hun factuur.

Woonzorgcentrum Cadiz en woonzorgcentrum De Bijster, beide behorende tot de groep GZA Zorg en Wonen, zijn 2 van de 23 woonzorgcentra in Vlaanderen die deze bijzondere erkenning krijgen.

Woonzorgcentrum Cadiz, gelegen op het Eilandje in Antwerpen, biedt sinds 2017 aangepaste begeleiding  en ondersteuning aan personen met jongdementie en hun familie. Momenteel wonen er – naast 90 ouderen - een 30-tal personen met jongdementie in 2 aparte leefgroepen. Dankzij de erkenning als expert in jongdementie zal WZC Cadiz vanaf 1 juli 2019 een extra halftijds personeelslid kunnen inzetten voor de specifieke ondersteuning die personen met jongdementie nodig hebben.

Bovendien zullen 12 bewoners in aanmerking komen voor een tussenkomst in de dagprijs.  De extra financiering vanuit de Vlaamse overheid laat Cadiz toe om aan 12 personen met jongdementie een korting toe te kennen van € 25 per dag. Een positief gegeven want een verblijf in een woonzorgcentrum betekent een behoorlijke financiële uitgave – voor elke oudere maar zeker ook voor personen met jongdementie die vaak nog studerende kinderen en een hypotheeklening hebben.  Jammer genoeg is de korting enkel gegund aan 12 personen, terwijl er meer personen met jongdementie in Cadiz verblijven.  Iedereen zal baat hebben bij de bijkomende personeelsinzet en ondersteuning maar niet iedereen zal een korting kunnen genieten.

Woonzorgcentrum De Bijster, pionier in de zorg voor personen met dementie, is gelegen in Essen. 117 ouderen en hun familie worden er warm onthaald en door professionele zorg omringd.  Tegen 2021 wordt een nieuwe woning gebouwd waar 8 personen met jongdementie hun intrek kunnen nemen en samen met hun familie op een aangepaste manier begeleid zullen worden. Ook zij zullen, alle 8, een korting van € 25,00 op de dagprijs ontvangen.

Voor personen met jongdementie die nog niet toe zijn aan verhuizen naar een woonzorgcentrum, bestaat er ook gespecialiseerde dagopvang voor jongdementie in dagverzorgingscentrum ‘De Toren’, gelegen op campus Sint-Camillus in Antwerpen.

Link naar bericht in de pers:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/08/in-kaart-in-deze-23-woonzorgcentra-kunnen-mensen-met-jongdement/